top of page
PŘIHLÁŠKA 

Rádi Vás mezi sebe přivítáme a protože začínáme, uvítáme jakoukoli  formu podpory z Vaší strany.

Po odeslání Formuláře Vám bude přiděleno a zasláno členské číslo.

 

Podle stanov rozhodnutí Ustavující schůze činí roční členský příspěvek minimálně 200,- Kč. Úhrada se provádí převodem na číslo účtu: 3175807002/5500 u Raiffeisen Bank – uveďte prosím do Poznámky své jméno a příjmení a jako Variabilní symbol Vaše členské číslo.

Přihláška

bottom of page